PRIVACYBELEID

Privacy- en cookieverklaring

Ik vind jouw privacy belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@geerteke.com.

Artikel 1. Wie ben ik? Geerteke.com (G.J.M.A. van Lierop) is een eenmanszaak, gevestigd te Amsterdam. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34337504. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2. Welke gegevens gebruik ik? Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, bedrijfsnaam, vestigingsadres, rechtsvorm, KvK nummer en e-mailadres. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast verzamel ik andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, indien gewenst factuuradres, klantnummer, e-mailadres en openstaande saldo. Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik Google Analytics. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en ben aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Ik zal hieromtrent een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Testimonials over mijn diensten bewaar ik zo lang deze relevant is of totdat jij een verzoek doet tot verwijdering en kan ik, met jouw expliciete toestemming, op mijn website plaatsen uit commercieel belang.

Artikel 3. Hoe verkrijg ik deze gegevens? Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. De gegevens die via analytics worden verkregen zijn door de gebruiker goedgekeurd door het accepteren van de cookiewall bij het bezoeken van mijn website.

Artikel 4. Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens? De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken. 1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien. 2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. 3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Geerteke.com kun jij bezwaar maken.

Artikel 5. Wie ontvangen jouw gegevens? Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik zal met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te waarborgen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6. Slotbepalingen. Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@geerteke.com. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.